Новини

Три наредби са във фокуса на местния парламент в юлската сесия

Публикуван на Четвъртък, 21 Юли 2016
    Тридесет и шест точки включва дневният ред на редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 28 юли (четвъртък) от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предложения относно приемане на три наредби  внася за разглеждане кметът Георг Спартански. Съветниците ще обсъдят Наредба за определяне, предоставяне, поддържане и използване на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост, Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Плевен и Наредба за допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.
      Кметът предлага и актуализиране на Бюджета на Община Плевен за 2016 г. Съветниците ще обсъдят и предложение относно избиране на управител на “Паркстрой” ЕООД.
 
Copyright 2013 Община Плевен - Три наредби са във фокуса на местния парламент в юлската сесия
slots games - slots-games.org