Новини

Община Плевен продължава обновяването на тролейбусния парк по проект

Публикуван на Сряда, 13 Юли 2016
izvanr sesiq   На извънредна сесия днес беше обсъдено кандидатстването на Община Плевен с партньорски проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Съветниците приеха предложението на кмета Георг Спартански за подписване на Споразумение за общинско сътрудничество между Община Плевен и „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен, което е необходимо условие за кандидатстване с проекта.
   Втората точка от дневния ред касаеше изпълнението на изискванията по процедурата за кандидатстване. Община Плевен изпълни проект „Интегриран градски транспорт на Плевен” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” и има одобрена „Инвестиционна програма” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., в която е разписано намерение за кандидатстване с проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен”.
   Съгласно насоките за кандидатстване е изготвено подробно предпроектно проучване за цялата система на градския транспорт, анализ разходи-ползи и финансов анализ на проекта. В предложеното проектно решение предвидените основни компоненти са: доставка на подвижен състав – 14 бр. тролейбуси соло, нископодови, без помощен двигател, доставка на две специализирани сервизни машини – аварийна кола и влекач, електронна система за таксуване на пътниците, обособяване на билетен и контролен център на системата.
   Предвижда се и внедряване на система за видеонаблюдение на 16 ключови кръстовища. Стойността на проекта възлиза на 17 249 286,80 лв. Разходите за ДДС в размер на 464 407,80 лв. са предвидени като недопустими за финансиране по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., поради което ще се извършват от „Тролейбусен транспорт” ЕООД - Плевен, като същите са възстановими от държавния бюджет под формата на данъчен кредит.
   С гласуваното днес решение Общинският съвет гарантира, че е осигурена устойчивостта на предложения проект „Развитие на интегриран градски транспорт на Плевен” и че видът и предназначението на закупените (изградените) по проекта инфраструктура, машини, съоръжения, транспортни средства и нематериални активи няма да бъдат променяни за период не по-малък от пет години след крайното плащане към Община Плевен.
Copyright 2013 Община Плевен - Община Плевен продължава обновяването на тролейбусния парк по проект
slots games - slots-games.org