Новини

Община Плевен прекрати поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване

Публикуван на Сряда, 13 Юли 2016
bokluk     Със заповед на Кмета Георг Спартански беше прекратена обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Плевен”. Поръчката е със срок 5 години след подписаване на договор с избрания изпълнител и е на стойност не повече от 15 млн. лева.
    Участници в процедурата са „Титан груп” ДЗЗД и „А.С.А. България”, разказа пред журналисти Георг Спартански. В хода на работата на комисията, съставена от шест общински експерти и един представител на Агенцията по обществени поръчки /АОП/, се установява, че липсват страници от документацията на „А.С.А. България”, поради което фирмата не е допусната до отваряне на ценовата оферта. Членът на комисията от АОП обаче твърди, че тези страници са били налице и подписва протокола с особено мнение. Разбира се, шестте експерти от Общината ще напишат становище до АОП по случая, но аз като кмет ще подам сигнал до Районна прокуратура, защото това особено мнение по същество представлява обвинение в служебно престъпление без никакви доказателства за това, подчерта кметът.
    Другият участник - „Титан груп”, пък обвини, също без доказателства, председателя на комисията - инж. Павлина Тодорова, че публично е афиширала подкрепата си за техния конкурент, продължи той.
     В крайна сметка останалият единствен участник „Титан груп” беше оценен от комисията с 40 от 100 възможни точки, което „ ...не дава пълна увереност на Възложителя, че при изпълнение на договора Консорциум „Титан Груп” ДЗЗД ще покрие в пълна степен изискванията за санитарни и екологичните стандарти, заложени в нормативните разпоредби на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и др. По показател „Предлагана цена” предложението на допуснатия участник за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката за срока на договора е близка до максималната прогнозна стойност на поръчката. В тази връзка е и категоричното заключение, че след сключването на договор с избрания изпълнител няма да се постигне най-оптимално съотношение между качеството на изпълнение на услугата и нейната цена”, изтъкна своите и на комисията мотиви за прекратяване на процедурата Георг Спартански.
Copyright 2013 Община Плевен - Община Плевен прекрати поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване
slots games - slots-games.org