Новини

Изпълнение от 74% на годишния план за приходи отчитат от Местни данъци и такси

Публикуван на Сряда, 06 Юли 2016
Mestni danaci i taksi    Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” отчита за първото полугодие на тази година изпълнение на плана за приходи по бюджета на Община Плевен за 2016 г. от имуществени и други данъци и общински такси на 74%.
По видове данъци изпълнението на приходите е, както следва:
Данък върху недвижимите имоти – при годишен план 7 800 000 лв., към 30.06. са събрани 5 905 376 лв. /изпълнение на 76%/;
Данък върху превозните средства – при годишен план 3 050 000 лв., към 30.06. са събрани 2 724 973 лв. /изпълнение на 89%/;
Патентен данък – при годишен план 210 000 лв., към 30.06. са събрани 94 436 лв. /изпълнение на 45%/;
Данък при придобиване на имущество – при годишен план 3 100 000 лв., към 30.06. са събрани 2 284 223 лв. /изпълнение на 74%/;
Такса за битови отпадъци – при годишен план 6 945 000 лв., към 30.06. са събрани 4 630 359 лв. /изпълнение на 67%/;
Туристически данък – при годишен план 50 000 лв., към 30.06. са събрани 16 585 лв. /изпълнение на 33%/;
Такса за притежаване на куче – при годишен план 3 500 лв., към 30.06. са събрани 2 182 лв. /изпълнение на 62%/.
Всичко планираните приходи от местни данъци и такси за 2016 г. са в размер на 21 158 500 лв., в рамките на първото полугодие са събрани 15 658 134 лв., което прави изпълнение на приходите на 74%.
   Отчетените приходи в общинския бюджет се дължат не само на текущите плащания за данъци и такси, но и на предприети действия на служителите на отдел „Ревизии, проверки и събиране” за принудително събиране на просрочени задължения. За първото полугодие на 2016 г. са съставени над  1300 акта за установяване на задължения по декларации на обща стойност над 2 млн. лв. Събраните суми по просрочени плащания са в размер на 1,5 млн. лв.
Copyright 2013 Община Плевен - Изпълнение от 74% на годишния план за приходи отчитат от Местни данъци и такси
slots games - slots-games.org