Новини

Закриват Дом „Детелина”

Публикуван на Четвъртък, 30 Юни 2016
sesiq uni2   Социалната услуга Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина” Плевен, делегирана от държавата дейност, се закрива от 01.09.2016 г. Това решиха днес общинските съветници след внесено от кмета на Общината Георг Спартански предложение. То е направено във връзка с цялостната реформа за повишаване качеството на грижата и подобряване положението на децата, отглеждани в специализирани институции и във връзка с Националната стратегия за деинституционализация на децата. Целта е намаляване броя на децата в домовете и тяхното поетапно реформиране, преструктуриране или закриване.
   От февруари 2015 г. на територията на Плевен са разкрити и функционират шест Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/, два от които за деца и младежи с увреждания, останалите четири – за такива без увреждания. Именно тези четири ЦНСТ за здрави деца са алтернативната социална услуга на Дом „Детелина”, от където са изведени общо 30 деца. Останалите са реинтегрирани в семейна среда от 1 юни тази година.
   „Различни институции вече проявяват засилен интерес към ползването на сградата на Дома, която е в добро състояние, но как точно ще се ползва ще реши Общинският съвет. Там може да се направи дом за възрастни болни и самотни хора, ако се прецени, че има нужда, може да стане и детска градина. Със сигурност ще се ползва със социална насоченост”, коментира кметът Спартански.
Copyright 2013 Община Плевен - Закриват Дом „Детелина”
slots games - slots-games.org