Новини

Регламентираха работата на заведенията след 23.00 часа

Публикуван на Четвъртък, 30 Юни 2016
sesiq june   С 33 гласа „за”, без „против” и с един „въздържал се” общинските съветници одобриха на сесията днес предложението на кмета Георг Спартански за регламентиране издаването на разрешение за удължено работно време на обектите, извършващи търговска дейност, след 23.00 ч.
Мотивите, които посочи г-н Спартански са, че гражданите на Плевен непрекъснато внасят в общинската администрация и в полицията жалби и сигнали за вдигане на шум и озвучаване с музика в нощните часове, което води до нарушаване на условията за спокойно обитаване и отдих, оказващи сериозно влияние върху тяхното здраве. Проблемът е особено остър през летните месеци, когато хората разтварят прозорците си през нощта и не могат да си почиват при силна музика от съседно заведение. След приетите днес промени в глава втора на Наредба №14 за търговската дейност на територията на Община Плевен ще бъде създаден нов раздел „Регламент за удължено работно време на стационарни търговски обекти”.
   Работното време на заведения за хранене и развлечения, интернет зали, зали за хазартни игри и други подобни, находящи се в жилищни сгради с режим на етажна собственост, е от 07.00 до 23.00 часа, а за нежилищни сгради от 06.00 до 24.00 часа. Обектите в нежилищни сгради могат да упражняват своята дейност след 00.00 часа само след получаване на Разрешение за удължено работно време, издадено от кмета на Община Плевен или упълномощено от него лице при реда и условията на Наредба№ 17 и след заплащане на съответната цена от 50 лв. Обектите, разположени в жилищни сгради, могат да удължат работното си време след 23.00 часа, но освен Разрешение трябва да има и съгласието на 50% плюс 1 от собствениците на жилищата, включително съгласието на всички непосредствени съседи. Освен това, ще е необходимо и положително становище от ОД на МВР Плевен.
   Разрешението за удължено работно време ще се отнема със Заповед на Кмета в следните случаи: при наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване, за период от 12 месеца; при констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две или повече нарушения – за период от 12 месеца; при мотивирано искане от органите на ОД на МВР Плевен; при констатирано пренебрегване на забраната за продажба и сервиране на спиртни напитки на лица под 18 години.
Copyright 2013 Община Плевен - Регламентираха работата на заведенията след 23.00 часа
slots games - slots-games.org