Новини

Продажбата на две общински сгради в „Кайлъка” ще обсъждат съветниците

| Печат |
Публикуван на Вторник, 28 Юни 2016
sesiq3   Редовната сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 30 юни от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”, ще започне с разглеждане на предложението на кмета Георг Спартански относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за търговската дейност на територията на Община Плевен. Сред причините, които налагат приемането на проекта, кметът посочва непрекъснато внасяните от гражданите в общинската администрация  жалби и сигнали относно вдигането на шум и озвучаването с музика в нощните часове, което води до нарушаване на условията за спокойно обитаване и отдих, оказващи сериозно влияние върху тяхното здраве. Кметът предлага да се регламентира издаването на разрешение за удължено работно време на обектите, извършващи търговска дейност след 23.00 часа.
Георг Спартански внася предложение за закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа „Детелина”. В мотивите си той посочва, че от февруари 2015 г. на територията на град Плевен по Проект „Предоставяне на социални услуги в общността в 6 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, изведени от специализирани институции” са разкрити и функционират шест „Центъра за настаняване от семеен тип” – два от които са за деца и младежи с увреждания, останалите четири са за деца и младежи без увреждания. Именно тези четири ЦНСТ за здрави деца са алтернативната социална услуга на специализираната институция ДДЛРГ „Детелина”,  откъдето са изведени общо 30 деца, а останалите, от 01.06.2016 г. са реинтегрирани в семейна среда.
   Съветниците ще разгледат и предложения за продажба на две масивни сгради – частна общинска собственост, находящи се в парк „Кайлъка”, чрез публичен търг с тайно наддаване и ще гласуват даване на съгласие Община Плевен чрез ОП „Център за градска мобилност” да бъде съучредител и да членува в асоциация на структурите, отговарящи за платеното почасово паркиране на територията на Република България. На сесията ще бъде обсъдена и схема за поставяне на декоративни светещи пана в централната градска част – на ул. „Данаил Попов”, ул. „Димитър Константинов” и ул. „Сан Стефано”.