Новини

Одобриха сътрудничеството на Община Плевен по проект „Букварче, бъди ми другарче”

| Печат |
Публикуван на Сряда, 22 Юни 2016
izvanr sesiq   С 35 гласа „за”, един „против” и един „въздържал се” общинските съветници гласуваха днес на извънредна сесия предложение за одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество и последващото му сключване. Община Плевен заедно с фондация „Образователно сътрудничество” – София, и ОУ „Антон Страшимиров” – с. Бохот, са партньори по проект „Букварче, бъди ми другарче”. Проектът е по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.” Проектното предложение на ОУ „Антон Страшимиров” е одобрено и определено по съответния ред за финансиране, като бюджетната му стойност възлиза на 185 948, 00 лв.
   Целта е приобщаване на 90 необхванати деца от малцинствени етнически групи на възраст 4 - 6 години от Плевен и Бохот, за които българският език не е майчин, в подготовка за овладяване на български език и социализацията им преди приемане в група за предучилищна подготовка. Предвижда се и подготовка на деца от малцинствени етнически групи на възраст 5 - 6 години, за които българският език не е майчин, за пълноценното им включване в образователния процес чрез допълнителни занимания за овладяване на български език и други комуникативни и социални умения преди постъпване в първи клас. Проектът предвижда работа и за промяна нагласите на родителите към образователния процес и припознаване на образованието като ценност. „Идеята е добра, остава реализацията да е пълноценна, за да се изпълнят заложените цели”, коментира преди края на 5-минутното заседание кметът Георг Спартански.