Новини

Съветниците се събират извънредно заради наложено вето от кмета на тяхно решение

| Печат |
Публикуван на Понеделник, 13 Юни 2016
sesiq06   На 14 юни (вторник) 2016 г. от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет, свикано от председателя му Мартин Митев. Поводът е връщането от кмета Георг Спартански за ново обсъждане на решение на Общинския съвет да се отпишат задълженията на читалищата на територията на община Плевен, начислени за периода 2011 – 2015 г. В мотивите си кметът посочва, че решението е незаконосъобразно. „Аргументът на ръководствата на самите читалища, че досега такава такса не им е начислявана и съответно не са я плащали, е правно неиздържан, тъй като задължение на самите ръководства на читалищата е да декларират в Дирекция „Приходи от местни данъци и такси” сградите, които са им предоставени безвъзмездно за управление.
Едва след декларирането компетентните органи изчисляват дължимите от всички читалища такси и изпращат на задължените субекти конкретния размер на таксата за всяко от тях за календарната година. Няма правна стойност и аргументът, че ръководствата на читалищата не са знаели за това свое законово задължение, тъй като незнанието на закона не е оправдание” - пише той. Георг Спартански определя решението на Общинския съвет и като нецелесъобразно, тъй като бюджетът на Община Плевен би бил ощетен от евентуално несъбиране на дължими задължения от таксата за битови отпадъци. „От друга страна, евентуалното приемане от Общинския съвет на пълно освобождаване от такса битови отпадъци за определени субекти, ще е прецедент за град Плевен и е реална привилегия, която в бъдеще трудно би могла да бъде отнета” - посочва още в мотивите си кметът.  
   Предварителният дневен ред на сесията включва и втора точка - изменения на точки от договор за приватизационна продажба на 23 231 дяла, представляващи 100% от капитала на „ДКЦ-I - Плевен” ЕООД.