Новини

Община Плевен иска от държавата терена на изоставен строеж за спортна зала

| Печат |
Публикуван на Четвъртък, 26 Май 2016
sesiq may   На редовната си сесия днес Общинският съвет обяви конкурси за управители на три общински дружества: „Диагностично-консултативен център II-Плевен” ЕООД, „Дентален център I-Плевен” ЕООД и „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Плевен” ЕООД. Беше приета и Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2016-2019 г. Тя съдържа основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, основните характеристики на отделните видове имоти, както и анализи и мерки за изпълнение на определените приоритети. Съветниците дадоха съгласието си за строителство на пристройка на един етаж – топла връзка между сградата на СОУ „Иван Вазов” и плувния басейн.

   Беше прието предложението на кмета Георг Спартански за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен на два имота - частна държавна собственост, намиращи се на ул. „Сан Стефано”, преди входа на парк „Кайлъка”. Става въпрос за терена, предвиден за универсална спортна зала. От близо 30 години строежът е изоставен и вече опасен. Ако имотите преминат в собственост на Община Плевен, могат да послужат за изграждане на изложбен, културен и спортен център, какъвто Плевен няма. Общинският съвет възложи на Кмета на Община Плевен да изготви предложение до Министерския съвет на Република България, чрез Областен управител – Плевен, за безвъзмездно прехвърляне на имотите в собственост на Община Плевен.