Новини

Община Плевен отделя близо 3 милиона за социални дейности

Публикуван на Четвъртък, 26 Април 2012

IMG 3650За издръжка на социалните услуги в бюджета на Община Плевен за 2012 г. са предвидени 2 436 471 лв. От тях 1 538 431 лв. делегирани от държавата, а 898 040 лв. от общински приходи. Освен това, по различни проекти се предоставят социални услуги като „Личен асистент”, „Социален асистент”, „Домашен помощник” и „Приемна грижа” на обща стойност 623 684 лв.

        Това обяви кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков на редовния си брифинг с медиите във вторник. 

        Поводът за оповестяване дейността на общината по социални проекти е във връзка с постъпило искане от група лица с увреждания за създаване на Дневен център за възрастни хора с физически увреждания в сградата на ул.”Даскал Димо” №18.

        Кметът на Плевен припомни, че  въпросната сграда  е частна държавна собственост. Същата е предоставена с договор за наем от 23.01.2003 г. на Националния център за социална рехабилитация /НЦСР/ за разкриване на Център за социално обслужване на инвалиди за срок от три години. През 2005 г. с Анекс е продължен срокът на договора до 31.01.2013 г. Разкрито е Бюро за социално обслужване към НЦСР - София, чиято основна функция е предоставяне на медицински изделия и помощнотехнически средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания.

След законови промени дейността на Бюрото за социално обслужване по предоставяне на медицински изделия и помощнотехнически средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания на практика е преустановено. Националният център за социална рехабилитация е преустановил плащането на наема към Областна администрация от месец октомври 2011 г. Това е и причината за прекратяване на договора за наем с Областна администрация.

        Проф. Стойков уточни, че при няколкото проверки, направени в центъра, не са открити негови ползватели.

      ”На този адрес няма регистрирана социална услуга по смисъла на чл.36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. По-скоро помещенията са се ползвали като клуб за осъществяване на социални контакти”, подчерта кметът.

 

„Община Плевен не може да разкрие Дневен център за възрастни с физически увреждания, тъй като не  разполага със свободен финансов ресурс за издръжката му”, заяви кметът.

За удовлетворяване на посочените от групата лица с физически увреждания потребности е  предложен Центърът  за социална рехабилитация и интеграция, находящ се  на бул.”Скобелев” № 20, където са предприети мерки по осигуряване  на достъпна среда за инвалиди, а общината ще се ангажира с предоставяне на транспорт за превозването им до там.

       

        Проф. Стойков припомни за възможността да се  ползват услугите на Клубовете на хората с увреждания и пенсионерите. В шест от тях е осигурена достъпна среда. Клубовете се ползват от лица с физически увреждания,  членове на Съюза на инвалидите и други организации на хората с увреждания.

 

 

 

Copyright 2013 Община Плевен - Община Плевен отделя близо 3 милиона за социални дейности
slots games - slots-games.org