Новини

За първи път Община Плевен е представена в органите на Националното сдружение на общините в Република България

Публикуван на Петък, 02 Март 2012

Председателят на Общинския съвет в Плевен Дарин Ангелов е избран за член на Контролния съвет на проведеното на ХХІV Общо събрание на Националното сдружение на Общините в Република България, което се проведе на 29.02 и 1.03. в София. За членове на Контролния съвет са гласували са 484 делегати на общините.

В Контролния съвет са избрани още: Николай Апостолов – председател на Общински съвет – Варна, Милен Димитров – кмет на община Костинброд, Танер Али – кмет на община Антоново и Петър Дулев – кмет на община Белене

Съгласно Устава, Контролният съвет контролира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, дейността на Управителния съвет и на изпълнителния директор, управлението на имуществото на Сдружението изпълнението на бюджета на Сдружението и финансовата дисциплина, както и следи за спазване на Устава и на Правилника на Сдружението.

Copyright 2013 Община Плевен - За първи път Община Плевен е представена в органите на Националното сдружение на общините в Република България
slots games - slots-games.org