СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1429/ 08.07.2016г.

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл.32 от ДОПК
№ 1429/ 08.07.2016г.
 
 
До Тихомир Йорданов Тодоров                               за АУПВМДДД  №107-958/16.05.2016г.
До Тихомир Йорданов Тодоров                               за АУПВМДДД  №107-959/16.05.2016г.
До Цвятко Иванов Данов                                           за АУПВМДДД  №107-969/17.05.2016г.
До Цвятко Иванов Данов                                           за АУПВМДДД  №107-970/17.05.2016г.
До Цвятко Иванов Данов                                           за АУПВМДДД  №107-971/17.05.2016г.
До Цвятко Иванов Данов                                           за АУПВМДДД  №107-972/17.05.2016г.
До Михаил Влайков Милушев                                 за АУПВМДДД  №107-996/18.05.2016г.
До Михаил Влайков Милушев                                 за АУПВМДДД  №107-997/18.05.2016г.
До Юлиян Акселов Демирев                                     за АУПВМДДД  №107-1028/20.05.2016г.
До Адриян Огнянов Маринов                                    за АУПВМДДД  №107-1078/01.06.2016г.
До Нина Христова Христова                                    за АУПВМДДД  №107-1118/06.06.2016г.
До Нина Христова Христова                                     за АУПВМДДД  №107-1119/06.06.2016г.
До Нина Христова Христова                                     за АУПВМДДД  №107-1120/06.06.2016г.
До Нина Христова Христова                                     за АУПВМДДД  №107-1121/06.06.2016г.
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел  “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за ВРЪЧВАНЕ НА  АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ВЗЕМАНИЯ с горепосоченият номер.
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
Орган по приходите :  Грета Караиванова
Дата на поставяне:      08. 07.  2016г.   
 
Copyright 2013 Община Плевен - СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 1429/ 08.07.2016г.
slots games - slots-games.org