СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1428 / 08.07.2016г.

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЕИК  000413974
 
СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 32 от ДОПК
№ 1428 / 08.07.2016г.
 
 
До Росица Димитрова Георгиева                    за АУПВ №107-1127/07.06.2016г.
До МЕДИТЕКС ЕООД                                          за АУПВ №107-1015/19.05.2016г.
До Мирослав Великов Асенов                         за АУПВ №107-1074/01.06.2016г.
До Илиян Радославов Иванов                           за АУПВ №107-1238/22.06.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-942/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-943/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-944/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-945/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-946/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-947/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-948/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-949/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-950/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-951/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-952/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-953/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-954/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-955/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-956/16.05.2016г.
До Радослав Петров Петров                             за АУПВ №107-957/16.05.2016г.
До ЕТ ЙОРДАНКА СТАНЧЕВА                             за АУПВ №107-905/04.05.2016г.
 
Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Отдел “Приходи от местни данъци и такси” към Община Плевен, в стая № 9 за връчване на акт за установяване на публични вземания с горепосоченият номер.
 
В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.
 
Орган по приходите : Ваня Атанасова
 
Дата на поставяне: 08.07.2016г.
Дата на сваляне: ……………………
 
Copyright 2013 Община Плевен - СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК № 1428 / 08.07.2016г.
slots games - slots-games.org