Конкурси и търгове

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
Конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост 19 Юли 2016
Конкурс за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост 15 Юли 2016
Открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” - землище с. Николаево 12 Юли 2016
Открит конкурс за „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” - землище с. Горталово 06 Юли 2016
Публичен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 28 Юни 2016
Заповед № РД-12-293 / 27.06.2016г. гр. Плевен за класиране на участниците в открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за обект №5/2016, землище с.Ласкар 27 Юни 2016
Заповед № РД-12-292 / 27.06.2016г. гр. Плевен за класиране на участниците в открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за обект №4/2016, землище с.Беглеж 27 Юни 2016
Заповед № РД-12-291 / 27.06.2016г. гр. Плевен за класиране на участниците в открит конкурс за "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" за обект №3/2016, землище с.Гривица 27 Юни 2016
Конкурс за възлагане на управлението на “Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І-Плевен” ЕООД – гр. Плевен 12 Юни 2016
Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично – консултативен Център ІІ- Плевен” ЕООД – гр.Плевен 12 Юни 2016
Конкурс за възлагане на управлението на “Дентален център І – Плевен” ЕООД – гр. Плевен 12 Юни 2016
Открит конкурс - „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” - землище с. Ласкар 07 Юни 2016
Открит конкурс - „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” - землище с. Беглеж 07 Юни 2016
Открит конкурс - „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” - землище с. Гривица 07 Юни 2016
Публично оповестен конкурс с тайно наддаване за отдаване под наем за поставяне на преместваеми обекти – павилиони за цветя 18 Февруари 2016
Конкурс за отдаване под наем на имот публична общинска собственост 17 Февруари 2016
Kонкурс за подбор на неправителствени организации за изпълнение на дейности по Програма "Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза" 20 Ноември 2015
Открит конкурс - „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №24/2015, землище с. Коиловвци 11 Септември 2015
Заповед за класиране в открит конкурс за добив на дървесина в общински имот, землище с.Гривица 11 Септември 2015
Конкурс за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост - 29.09.2015 г. 10 Септември 2015
Община Плевен обявява открит конкурс - „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №23/2015, землище с. Брестовец 26 Август 2015
Открит конкурс: „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №22/2015: имот с номер 226001, землище с. Гривица 20 Август 2015
Заповед за класиране на участници в открит конкурс за Добив на дървесина до временен склад в общински имот - землище с. Ласкар. 20 Август 2015
Конкурс за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на общински нежилищен имот 20 Август 2015
Открит конкурс - „Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии” за обект №21/2015, землище с. Върбица 18 Август 2015
Класиране на участници в открит конкурс за добив на дървесина в общински имоти - землище с. Буковлък 14 Август 2015
Документация за провеждане на открит конкурс "Добив на дървесина до временен склад от общински горски територии" землище с. Бръшляница. 12 Август 2015
ЗАПОВЕД №РД-10-1274 Плевен,06.08.2015 г. 07 Август 2015
Документации за открит конкурс за добив на дървесина в общински имоти - землища с. Тученица 07 Август 2015
Документации за открит конкурс за добив на дървесина в общински имоти - землища с. Николаево 07 Август 2015
Copyright 2013 Община Плевен - Конкурси и търгове
slots games - slots-games.org