СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ПОГРЕБЕНИЕ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на заинтересованото лице;

- препис – извлечение от смъртен акт на починалото лице.

 

Услугата е безплатна.

Срок за извършване на услугата – веднага.

Copyright 2013 Община Плевен - СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА ОТСЪСТВИЕ ОТ РАБОТА ПОРАДИ УЧАСТИЕ В ПОГРЕБЕНИЕ
slots games - slots-games.org