ВПИСВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЦИ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- национален документ за самоличност;

- уведомително писмо от група „ Миграция “ при ОД на МВР ( оригинал ).

 

Такса на услугата – 30.00 лв..

Срок за извършване на услугата – 5 работни дни.

Copyright 2013 Община Плевен - ВПИСВАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ПОСТОЯННО ПРЕБИВАВАЩИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧУЖДЕНЦИ
slots games - slots-games.org