ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГА И РОДНИНСТВО ДО ПЪРВА СТЕПЕН

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на заинтересования или упълномощено лице;

- нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГА И РОДНИНСТВО ДО ПЪРВА СТЕПЕН
slots games - slots-games.org