ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ( втори или следващ )

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

заявление за услуга /по образец/;

- документ за самоличност на наследник или упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно;

- данни за дата на настъпване на смъртта.

 

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ( втори или следващ )
slots games - slots-games.org