ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- Попълнено заявление /по образец/

- документ за самоличност на лицето ( родителите – при непълнолетни деца ) или на упълномощен с нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

5.00 лв.

7.50 лв.

10.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ
slots games - slots-games.org