СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

- заявление за обявяване име на новородено /по образец/; заявление за припознаване /по образец/ – получават се от обслужващото гише или нотариално заверено заявление от лицето, което припознава;

- съобщение за раждане от здравно заведение;

- документи за самоличност на родителите;

- съдебно решение.

- Услугата е безплатна и се извършва в срок – 7 дни от датата на раждане и 3 дни от получаване на съдебно решение.

Copyright 2013 Община Плевен - СЪСТАВЯНЕ НА АКТ ЗА РАЖДАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ОРИГИНАЛ
slots games - slots-games.org