ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ( НАСТОЯЩ ) АДРЕС; ПРОМЯНА В ДАННИТЕ НА ПОСТОЯНЕН ( НАСТОЯЩ ) АДРЕС

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

попълнено заявление /по образец/

- документ за самоличност  на заинтересования или упълномощен с нотариално заверено изрично  пълномощно.             

 

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

Copyright 2013 Община Плевен - ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН ( НАСТОЯЩ ) АДРЕС; ПРОМЯНА В ДАННИТЕ НА ПОСТОЯНЕН ( НАСТОЯЩ ) АДРЕС
slots games - slots-games.org