НОВ НАСТОЯЩ АДРЕС-АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

-   адресна карта  /по образец/;

-   документ за самоличност на заинтересования или упълномощен с нотариално  заверено изрично пълномощно;

-   документ за собственост на жилището;

-   договор за ползване на имота за жилищни нужди;

-   други документи, доказващи собствеността или ползването на имота;

Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа.

Срок за извършване на услугата

5 работни дни

( обикновена )

2 работни дни

( бърза )

До 8 часа 

( експресна )

Такса / бр.

3.00 лв.

4.50 лв.

6.00 лв.

 

Copyright 2013 Община Плевен - НОВ НАСТОЯЩ АДРЕС-АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ
slots games - slots-games.org