Вакантни длъжности

Покажи брой 
Заглавие Дата на създаване
Класиране на кандидатите за заемане на длъжността социален работник по проект "Приеми ме 2015" 21 Юли 2016
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА/ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ 18 Юли 2016
Конкурс за длъжността „Началник-сектор „Информационно обслужване и технологии”” при Община Плевен 05 Юли 2016
Подбор на персонал за Център за почасово предоставяне на социални услуги 30 Юни 2016
Обява за начална военна подготовка 28 Юни 2016
Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Обществен ред и сигурност”” при Община Плевен 21 Юни 2016
Обява за подбор на двама социални работници предоставящи услугата „Приемна грижа” в Община Плевен 10 Юни 2016
Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Целодневна детска градина/ Обединено детско заведение – 9 работни места 09 Юни 2016
Община Плевен обявява процедура за набиране и подбор на персонал - социален работник 08 Юни 2016
Вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения 12 Май 2016
Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР” при Община Плевен 25 Април 2016
Конкурс за длъжността „Младши експерт” в отдел „Строителство и техническа инфраструктура“ при Община Плевен 25 Април 2016
Вакантни войнишки длъжности за Пловдив, Враца и Белене 22 Април 2016
Конкурс за длъжността „Началник-сектор” „Административно обслужване на гражданите” при Община Плевен 14 Април 2016
Вакантни длъжности от Съвместно командване на силите 05 Април 2016
Вакантни длъжности за Национална гвардейска част 05 Април 2016
Вакантни длъжности за ВВС 05 Април 2016
Община Плевен обявява вакантни длъжности за медицински специалисти в здравни кабинети в детски градини, обединени детски заведения, училища и яслени групи в обединени детски заведения 28 Март 2016
Конкурс за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен 23 Март 2016
Обявяване на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия 21 Март 2016
Конкурс за длъжността „Старши експерт” в отдел „Административно обслужване”,дирекция „Административно обслужване” при Община Плевен 21 Март 2016
Прием за курсанти и студенти в НВУ”Васил Левски” гр.В.Търново за учебната 2016/2017 г. 15 Март 2016
Процедура за набиране и подбор на персонал за "Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда" 01 Март 2016
Курсове за начална военна подготовка - гр. Плевен 01 Март 2016
Конкурс за танцьори, певици и оркестрант 25 Февруари 2016
Конкурс за длъжността „Главен експерт” в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен 25 Февруари 2016
Конкурс за възлагане на управлението на “Диагностично-консултативен Център ІII – Плевен” ЕООД 22 Февруари 2016
Резултати и класиране от проведен конкурс за персонал в ОИЦ - Плевен 01 Февруари 2016
Конкурс за длъжността „Главен художествен ръководител” на „Северняшки ансамбъл за народни песни и танци – Иван Вълев” - гр.Плевен 01 Февруари 2016
Протокол и резултати от проведен тест "Експерт Комуникация и информация" 29 Януари 2016
Резултати от проведен тест "Експерт Информационно обслужване и услуги" 28 Януари 2016
Резултати от проведен тест "Експерт Логистика, Информация и Управител" 28 Януари 2016
Протоколи от проведен тест "Експерт Информационно обслужване и услуги" 28 Януари 2016
Прием на документи за моряци 28 Януари 2016
Набиране медицински специалисти по проект "Нови възможности за грижа" 25 Януари 2016
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ДО ИНТЕРВЮ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК” ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015” 21 Януари 2016
Прием на документи за войници 20 Януари 2016
СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА "УПРАВИТЕЛ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН 18 Януари 2016
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА "УПРАВИТЕЛ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН 18 Януари 2016
СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТ "ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН 18 Януари 2016
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ "ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН 18 Януари 2016
СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН 18 Януари 2016
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ "ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН 18 Януари 2016
СПИСЪК НА ЛИЦАТА НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН 18 Януари 2016
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ЕКСПЕРТНА ДЛЪЖНОСТ "КОМУНИКАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ" В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – гр.ПЛЕВЕН 18 Януари 2016
Конкурс за длъжността Главен вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” при Община Плевен 08 Януари 2016
Заповед за обявяване на конкурс за длъжността "Социален работник" 14 Декември 2015
Конкурс за избор на Управител в Областен информационен център гр.Плевен 09 Декември 2015
Конкурс за избор на Експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център гр.Плевен 09 Декември 2015
Конкурс за избор на Експерт „ЛОГИСТИКА И ИНФОРМАЦИЯ” в Областен информационен център гр.Плевен 09 Декември 2015
Конкурс за избор на Експерт „ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ” в Областен информационен център гр.Плевен 09 Декември 2015
Прекратяване на конкурс за избор на Експерт "Информационно обслужване и услуги" 04 Декември 2015
Допуснати кандидати за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център – гр.Плевен 25 Ноември 2015
Обява за вакантни длъжности в здравни кабинети, детски градини, училища и ясли 24 Ноември 2015
Прием на документи за длъжностите „гвардеец” и „шофьор” 09 Ноември 2015
ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯ ЛОГОПЕД 04 Ноември 2015
ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОР ПЕДИАТЪР 04 Ноември 2015
ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ПОЗИЦИЯТА ФИЗИОТЕРАПЕВТ 27 Октомври 2015
За избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен 14 Октомври 2015
ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ за следните позиции: 06 Октомври 2015
Вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища 18 Септември 2015
Вакантни длъжности в Представителния духов оркестър на Военноморските сили 18 Септември 2015
ОБЯВЯВА КОНКУРС - За длъжността Главен експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен 14 Септември 2015
ОБЯВЯВА КОНКУРС - За длъжността Младши експерт в отдел „Обществени поръчки, концесии и приватизация” при Община Плевен 14 Септември 2015
ЦОП-Заповед № РД 10-1182 от 21.07.2015г. 22 Юли 2015
ЦНСТ-Заповед № РД 10-1183 от 21.07.2015г 22 Юли 2015
За избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен 13 Юли 2015
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Старши експерт” в отдел „Финансово-счетоводно обслужване” при Община Плевен 29 Юни 2015
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността ”Главен експерт” в отдел „Здравеопазване и социални дейности” при Община Плевен 29 Юни 2015
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Младши експерт” в отдел „Човешки ресурси” при Община Плевен 29 Юни 2015
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Главен юрисконсулт” в отдел „Правно и нормативно обслужване” при Община Плевен 29 Юни 2015
ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността Началник отдел „Строителен контрол” при Община Плевен 27 Май 2015
Конкурс - За длъжността “ГЛАВЕН АРХИТЕКТ” на Община Плевен 26 Май 2015
ИЗБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ – педагог и медиатор 25 Май 2015
ДО 24 МАЙ 2015 г. ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ 13 Май 2015
Кандидати допуснати до интервю за позиция ЛЕКТОРИ 13 Май 2015
С П И С Ъ К НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧ БЮДЖЕТ 30 Април 2015
Конкурс за длъжност „Началник-отдел „Изпълнение и отчитане на проекти”, дирекция „Европроекти“ 28 Април 2015
Конкурс за длъжността „Директор на дирекция „Обществен ред и сигурност„ 28 Април 2015
Конкурс за длъжността „Началник-отдел „Местно икономическо развитие и стопански дейности” 28 Април 2015
Конкурс за длъжност „Началник-отдел „Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” 28 Април 2015
Списък на оценените кандидати за лични асистенти 27 Април 2015
ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЛЕКТОРИ: 20 Април 2015
Община Плевен обяви провеждане на интервю с кандидатите за лични асистенти в общината 15 Април 2015
Проект "Нови възможности за грижа" - личен асистент 31 Март 2015
О Б Я В А ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 20 Март 2015
ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 26 МАРТ 2015 г. 17 Март 2015
ОБЯВЯВА ПОКАНА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ЛОГОПЕД 17 Февруари 2015
Община Плевен удължава срока на поканите за изразяване на интерес по проект за социално включване до 10.02.2015 г. за позицията: 27 Януари 2015
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина през месец юни 2015 г. в 10-ти отделен механизиран батальон - Враца 19 Януари 2015
ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР” 12 Януари 2015
ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 23 Декември 2014
ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 10.02.2015 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: 27 Януари 2015
ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 12.12.2014 г. ЗА ПОЗИЦИЯТА 03 Декември 2014
Община Плевен удължава срока на поканите за изразяване на интерес по проект за социално включване до 09.11.2014 г. за следните позиции: 27 Октомври 2014
ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 02.11.2014 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: 20 Октомври 2014
ОБЩИНА ПЛЕВЕН УДЪЛЖАВА СРОКА НА ПОКАНИТЕ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ПО ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ДО 22.10.2014 г. ЗА СЛЕДНИТЕ ПОЗИЦИИ: 13 Октомври 2014
ОБЩИНА ПЛЕВЕН ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА 6 БРОЯ ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 10 Октомври 2014
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА РОМСКИ МЕДИАТОРИ - срокът на конкурса се удължава до 15.10.2014 30 Септември 2014
Конкурс за заемане на длъжността “Директор” на Седмична детска градина „Теменуга”, с групи деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, Плевен 26 Септември 2014
Подбор на кандидати за съдебни заседатели - Окръжен съд – Плевен 05 Септември 2014
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН 03 Септември 2014
ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 29.10.2014 01 Септември 2014
КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕИ” - ПЛЕВЕН 04 Август 2014
За длъжността Старши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен 18 Юни 2014
КОНКУРС за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР”, при Община Плевен 09 Юни 2014
КОНКУРС за длъжността Главен експерт в отдел „Строителство и техническа инфраструктура”, дирекция „СТИКР” при Община Плевен 09 Юни 2014
ОБЯВЯВА КОНКУPС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ МЕДИЕН ЦЕНТЪР” 30 Април 2014
Директор на Център за настаняване от семеен тип 21 Февруари 2014
Директор на Дневен център за възрастни с увреждания 21 Февруари 2014
Конкурс за Директор на дирекция „Строителство, техническа инфраструктура, кадастър и регулация” 18 Февруари 2014
ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН 29 Януари 2014
ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН, ПЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 2 На основание чл. 10 а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител.-Младши експерт в отдел „Административно обслужване”, дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Пл 19 Декември 2013
Конкурс за вакантни длъжности за офицери и сержанти от Военномедицинска академия 07 Ноември 2013
Провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица 07 Ноември 2013
ОБЯВЯВА КОНКУРС - ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛЕВЕН 14 Октомври 2013
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА Директор на дирекция „Административно обслужване и международно сътрудничество” при Община Плевен. 02 Октомври 2013
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ОБЩИНСКИ ХОР ”ГЕНА ДИМИРОВА” ГР. ПЛЕВЕН 20 Септември 2013
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности в 61-ва и 2-ра механизирани бригади 15 Август 2013
ОБЯВА за провеждане на конкурс за длъжности, изискващи сержантски (старшински) военни звания, за комплектоване на духови оркестри от Въоръжените сили с военни оркестранти чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училищ 27 Юни 2013
Военно окръжие – Плевен обявява, че се удължават сроковете на кампанията за набиране на кандидати за служба в доброволния резерв. 08 Април 2013
Конкурс за заемане на 46 свободни бройки за длъжността Социален асистент на лица с увреждания 01 Април 2013
Конкурс за заемане на 20 свободни бройки за длъжността Домашен помощник 01 Април 2013
Конкурс за Директор на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” – Плевен 11 Февруари 2013
ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери 04 Февруари 2013
ОБЯВА за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през 2013 г. 09 Януари 2013
ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности 11 Декември 2012
ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № ОХ - 808 11 Декември 2012
СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ „Иван Вълев” – ПЛЕВЕН 01 Октомври 2012
Директор на Център за настаняване от семеен тип 27 Септември 2012
Директор на Дневен център за възрастни с увреждания 27 Септември 2012
Директор на Дом за деца, лишени от родителска грижа 27 Септември 2012
СЕВЕРНЯШКИ АНСАМБЪЛ „Иван Вълев” ПЛЕВЕН 30 Август 2012
ОБЯВА за приемане на български граждани в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти в СВ, ВВС и ВМС за конкурс през октомври 2012 г. 16 Август 2012
Общински хор „Гена Димитрова” – гр.Плевен обявява прослушване за заемане на половин щатно място за длъжността „Артист – хорист” – мецосопран. 10 Август 2012
социални работници по проект „И аз имам семейство” 05 Януари 2012
Конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация” в Областен информационен център 27 Октомври 2011
Конкурс за избор на експерт „Логистика и информация” в Областен информационен център 27 Октомври 2011
Конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областен информационен център 27 Октомври 2011
Конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Плевен 27 Октомври 2010
Copyright 2013 Община Плевен - Вакантни длъжности
slots games - slots-games.org