Търсене
Въведи дума:

Приемът в детските заведения Печат
Община ПлевенПриемът на деца в детските заведения на град Плевен се осъществява нормално съгласно утвърдените Правила за подаване на документи, прием на деца и записване в целодневните детски градини, обединени детски заведения и седмичната оздравителна детска градина. Срокът за подаване на необходимите документи е 20 май. През тази година ще бъде осъществен прием на 3-годишни деца в 26 групи.
Общо функциониращите групи в 24-те детски заведения в Плевен тази учебна година са 136. В тях се отглеждат, възпитават и обучават 3690 малчугани. В последните единадесет години /1999 – 2010 г./ не само няма закрити детски заведения
на територията на общината, но са разкрити три нови яслени групи в Плевен-град и една – в Кметство Опанец. 
Местоположението на детски заведения до административни сгради в централната градска част или вблизост до маршрутните схеми на обществения транспорт са предпоставка немалка част от родителите да предпочетат децата им да бъдат приети именно на тези места. Повишеният интерес породи необходимостта от построяване на ново детско заведение. В тази връзка бе проектирано четиригрупно такова в УПИ ІІ, кв. 112 по Плана на град Плевен.     Икономическата криза обаче се отрази в най-голяма степен на строителния сектор. По тази причина и в условията на намалени държавни субсидии за капиталови разходи ръководството на Община Плевен реши да използва наличните държавни субсидии и средствата от собствени приходи за основни ремонти и благоустрояване на съществуващите детски заведения, за газификацията им и за извършване мероприятия за осигуряване на енергийна ефективност.
 
© 2015 .::ОБЩИНА ПЛЕВЕН::.