Търсене
Въведи дума:
Начало arrow Конкурси и търгове arrow Обществени поръчки
Строителен надзор на обекти на основното застрояване и техническата инфраструктура Печат
04 Декември 2008
ОБЯВА

Община Плевен, пл. Възраждане № 2, тел. 064 881200 /централа/, тел/факс 064 881296, съгласно Решение № РД 10-1511 от 24.11.2008 г. на Кмета на Община Плевен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: „Строителен надзор на обекти на основното застрояване и техническата инфраструктура на територията на Община Плевен”.
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА
3. Място за получаване, срок, цена на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се получава в Център за административно обслужване при Община Плевен, пл. Възраждане № 4, до 16:30 часа до 06.01.2009 г. срещу документ за платена такса в размер на 240 лв. с ДДС от касата в същия център, лично от участника или упълномощен негов представител срещу представяне на лична карта или пълномощно или с платежно нареждане по сметка IBAN  BG07 UNCR 9660 8497 5737 13, BIC  UNCRBGSF, код вид плащане 44 40 00 в УниКредит Булбанк, клон Плевен.
4. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Център за административно обслужване при Община Плевен, пл. Възраждане № 4, до 17:30 часа на 06.01.2009 г.
 
Обществената поръчка: „Доставка и монтаж на компютърна и офис техника за нуждите на Община Плевен” Печат
Автор Administrator   
20 Ноември 2008
Обява за Обществена поръчка

Община Плевен, пл. Възраждане №2, тел./факс 064 881296, 881200 (централа) съгласно Решение № РД 10-1425 от 07.11.2008 г. на Кмета на Община Плевен, открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на компютърна и офис техника за нуждите на Община Плевен”.  Предметът на поръчката е разделен на единадесет самостоятелно обособени позиции.
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА
3. Място за получаване, срок, цена на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се получава в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 16.30 часа на 05.01.2009 г. срещу документ за платена такса в размер на 200,00 лв. (без ДДС)  от касата в същия център, лично от участника или упълномощен негов представител, срещу представяне на лична карта или пълномощно или с платежно нареждане по сметка IBAN BG07 UNCR 9660 8497 5737 13, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 40 00 в УниКредит Булбанк, клон Плевен.
4. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 17.30 часа на 05.01.2009 г.
 
Обществена поръчка „Доставка и монтаж на професонална перална машина" Печат
30 Октомври 2008
Община Плевен, пл. Възраждане №2, тел/факс 064 881296, 881200/централа/ съгласно Решение № РД 10-1344 от 20.10.2008г. на Кмета на Община Плевен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка и монтаж на професонална перална машина за нуждите на ОДЗ „Снежанка”, гр. Плевен”
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
3. Място за получаване, срок, цена на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се получава в сградата на Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 16.30 часа на 26.11.2008г- срещу документ за платена такса в размер на 200 лв. без ДДС  от касата в стая № 4 на Общината, лично от участника или упълномощен негов представител срещу представяне на лична карта или пълномощно.
4. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в сградата на Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 17.30 часа на 26.11.2008г.
 
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Плевен Печат
14 Октомври 2008
Община Плевен, пл. Възраждане №2, тел/факс 064 881296, 881200/централа/ съгласно Решение № РД 10-1294 от 08.10.2008г. на Кмета на Община Плевен открива процедура за възлагане на обществена поръчка при следните условия:
1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Плевен”
2. Вид на процедурата – ОТКРИТА
3. Място за получаване, срок, цена на документацията за участие в процедурата - документацията за участие в процедурата се получава в сградата на Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 16.30 часа на 13.11.2008г- срещу документ за платена такса в размер на 240 лв. с ДДС  от касата на същия център, лично от участника или упълномощен негов представител срещу представяне на лична карта или пълномощно или с платежно нареждане по сметка IBAN BG07 UNCR 9660 8497 5737 13. BIC UNCRBGSF, код вид плащане 44 40 00 в УниКредит Булбанк, клон Плевен.
4. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в сградата на Център за административно обслужване на Община Плевен, пл. Възраждане №4, до 17.30 часа на 13.11.2008г.
 
Още...
<< Първа < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Последна >>

Резултати 134 - 152 от 165

© 2015 .::ОБЩИНА ПЛЕВЕН::.